Les coses que faig. Las cosas que hago. Things that I make.

Disseny, il·lustració, cartellisme, packaging. Obra plàstica i gràfica.
Diseño, ilustración, carteles, packaging. Obra plástica y gráfica.
Design, illustration, posters, packaging. Plastic and graphic works.

Portfolio Portfolio

  • Tot
  • Cartellisme
  • Disseny
  • Il·lustració
  • Packaging
  • PLV
  • Web

Carrega'n més