MOSAIC

L’any 1993 apareix Mosaic, el primer navegador web que permetia veure text i gràfics online. Fins a la data, els gràfics només es podien visualitzar mitjançant hipervincles de text. També es desenvolupa Wandex, el primer buscador. L’any 1994, la universitat Carnegie Mellon de Pittsburgh desenvolupa Lycos, que es podria considerar el primer buscador “modern”.

GOOGLE

L’any 1996, Larry Page i Sergey Brin desenvolupen el buscador BackRub, que després serà Google. Avui dia és el buscador més utilitzat, i avui dia Google és un gegant informàtic que té la propietat d’un munt de productes a la xarxa.

MOSAIC

L’any 1993 apareix Mosaic, el primer navegador web que permetia veure text i gràfics online. Fins a la data, els gràfics només es podien visualitzar mitjançant hipervincles de text. També es desenvolupa Wandex, el primer buscador. L’any 1994, la universitat Carnegie Mellon de Pittsburgh desenvolupa Lycos, que es podria considerar el primer buscador “modern”.