Nom del client Federació Catalana de Golf / Vuitdeu Comunicació

Data del projecte 2014 / 2015 / 2016

Lloc Barcelona

Descripció del projecte:

Disseny de revistes de Golf a les Escoles

Disseny, maquetació i il·lustracions de conjunt de revistes anuals per a la Federació Catalana de Golf, responent a l’iniciativa “Golf a les Escoles” (promoció del golf com a esport normatiu als centres escolars). © Vuitdeu Comunicació.

Diseño, maquetación e ilustraciones de conjunto de revistas anuales para la Federació Catalana de Golf, respondiendo a la iniciativa “Golf a les Escoles” (promoción del golf como deporte normativo en los centros escolares). © Vuitdeu Comunicació.

Design, layout and illustrations of a bunch of annual magazines for the Federació Catalana de Golf, attending to “Golf a les Escoles” initiative (golf promotion as a school-normative sport). © Vuitdeu Comunicació.