Federació Catalana de Golf

Revista Golf a les Escoles

Disseny, maquetació i il·lustracions de conjunt de revistes anuals per a la Federació Catalana de Golf, responent a l’iniciativa “Golf a les Escoles” (promoció del golf com a esport normatiu als centres escolars). © Vuitdeu Comunicació.

Diseño, maquetación e ilustraciones de conjunto de revistas anuales para la Federació Catalana de Golf, respondiendo a la iniciativa “Golf a les Escoles” (promoción del golf como deporte normativo en los centros escolares). © Vuitdeu Comunicació.

Design, layout and illustrations of a bunch of annual magazines for the Federació Catalana de Golf, attending to “Golf a les Escoles” initiative (golf promotion as a school-normative sport). © Vuitdeu Comunicació.  

Demana’m el que necessitis

i et faig pressupost sense compromís

Lluís Marià Vidal, 46, 3r 2a
08032 – Barcelona
+34 667 75 23 21
info@edublanch.com