Nom del client Oficina d'Habitatge del Guinardó

Data del projecte Octubre 2018

Lloc Barcelona

Descripció del projecte:

Disseny de díptic

Disseny de díptic de l’Oficina d’Habitatge del Guinardó per denunciar l’especulació immobiliària a Barcelona.

Diseño de díptico de la Oficina de Vivienda del Guinardó para denunciar la especulación inmobiliaria en Barcelona.

Oficina d’Habitatge del Guinardó (Guinardó Housing Office) to report the problem of real estate speculation in Barcelona.