Eduard Blanch Rodíguez, amb NIF / CIF46754375, adreça C / Lluís Marià Vidal 46, 3r 2a, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d’Internet www.edublanch.com. Amb els límits establerts per la llei, Eduard Blanch Rodíguez no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen Eduard Blanch Rodíguez ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de www.edublanch.com pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Eduard Blanch Rodíguez no pot controlar. Per tant, Eduard Blanch Rodíguez no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’Eduard Blanch Rodíguez o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment explícit d’Eduard Blanch Rodíguez.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Eduard Blanch Rodíguez ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que, mitjançant la complementació d’aquests formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de www.edublanch.com per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores del lloc web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a info@edublanch.com o a l’adreça C / Lluís Marià Vidal 46, 3r 2a.